Fázisjavítás (Villamos energia gazdálkodás)

A fázisjavító berendezés kb. 15-20%-kal csökkenti a villamos energia költséget.

 

A fogyasztók tarifális okok miatt alkalmaznak fázisjavítást.

A villanyszámlán feltüntetett induktív, illetve kapacitív meddő energia költséget az áramszolgáltató nem számol fel, ha a fázisjavító berendezés hibátlanul működik.

A fázisjavító berendezés beruházási költsége 6 hónap alatt megtérül.

 

·               Egyedi fázisjavító berendezés tervezését és gyártását vállaljuk villamos kapcsolószekrények üres celláiba telepítve is.

·               Meglévő berendezések korszerűsítése, karbantartása.

·               Tanácsadás a fogyasztás jellegének megfelelő áramszolgáltatói szerződés megkötéséhez.

·               Wattőr berendezés telepítése. (Megakadályozza a lekötött villamos teljesítmény túllépését.)

 

 

Forgalmazunk

 

·               Közép- és kisfeszültségű fázisjavító kondenzátorokat

·               Áramváltókat, sínbe köthető, sínre hózható (nyitható vasmagú), összegző

·               Gázérzékelőket (jelzi pl. alkohol, benzol, propán, szénmonoxid, füst)

·               Rádiójel átvitelű távvezérlőket (4 db különböző fogyasztót kapcsol ki-be 1 km távolságig)

·               Automatikus fázisjavító berendezéseket 15-400 Kvar-ig


CVM hálózatelemző táblaműszer

 

A villamos energia gazdálkodás nélkülözhetetlen műszere.

 

Lényegében ez a műszer egy villamos elosztó betápláló mezőjébe beépíthető 34 különböző műszer funkcióját helyettesítő táblaműszer. A CVM műszer az igényeknek megfelelően kiegészíthető.

 

Image

 

A műszer által a hálózatról egyidejűleg mért paraméterek közül a legfontosabbak fázisonként és három fázis átlagában:

Feszültség                                (U)

Áramerősség                           (A)

Hatásos teljesítmény                 (W)

Látszólagos teljesítmény           (VA)

Induktív teljesítmény                 (Var L)

Kapacitív teljesítmény              (Var C)

Teljesítménytényező                 (Cos PF)

Hatásos energia                       (kWh)

Meddő energia                        (kvarh L-C)

Frekvencia                               (Hz)

 

 

Alkalmazási lehetőségek

 

1.       Táblaműszerként

          A lehetséges 34 paraméterből tetszés szerint 9 kiválasztása, helyszíni leolvasása.

 

2.       Fogyasztásmérőként

          Hatásos energia (kWh), meddő energia (kvarh L-C) helyszíni leolvasása.

 

3.       Mágneskártyás adattárolás, időszakos leolvasás

          Mágneskártyára a műszer, az általa mért paramétereket rendszeresen elmenti és a mérési adatok utólag számítógéppel feldolgozhatók.

 

4.       Vezérlési funkció

          Wattőri funkcióra is kiegészíthető a CVM műszer. Villamos energiagazdálkodás céljait szolgáló Wattőr funkció megakadályozza a lekötött teljesítmény túllépését.

 

_______________________________

 -    Phasing (Electrical drive farming)
-    Phasing systems reduce our electrical cosst with an avarage 15-20%.
Customers use phasing systems mainly because of this.
The power supplier does not charge customers with abortive energy (which is indicated on all invoices as inductive and capacitive power) if the phasing systems is in proper order.
The price of a phasing system clears in 6 month time.
We undertake:

 -    constructing, making and installation of individual phasing systems /even in empty cells of switch-boxes/
-    maintenance and modernization of existing phasing systems
-    guidance for appropriate contract making, according to actual consumption
-    installation of „watt-guide” system (it averts the transgression of engrossed electrical efficiency)

We are selling:
-    medium and low-tension phasing capacitors
-    current-gears
-    gas-detector (it signs the appearance of alcohol, carbon monoxid, smoke, etc)
-    radio receiver guided remote controls (switches in and out 4 different consumers within 1km)
-    automatic phasing systems up to 15-400Kvar

CVM network-analizer table-instrument
CVM is indispensable instrument of electrical drive-farming.
It is basicly a table-intrument that can be built into the field of the electric dispenser, which after installation is able to subtitute  the functioning of 34 different instruments. According to needs it can be expanded.

 

Image

The most important parameters that can be measured at a time by each phase and on a par of three phases are:
-    potential (U)
-    amperage (A)
-    effective efficieny(W)
-    apparent efficieny (VA)
-    inductive efficiency  (Var L)
-    capacitive efficiency (Var C)
-    efficiency-factor (Cos PF)
-    effective drive (kWh)
-    abortive drive (kvarh L-C)
-    frequency (Hz)

Applying possibilities:
1.    as a table-instrument:
selection and field reading of 9 parameters
2.    as a consumption measure
effective drive (kWh)
abortive drive (kvarh L-C)
3.    magnetic-card data storing, periodic reading
The instrument safes  by the magnetic card the periodically read meters, which later can be elaborated by computer.
4.    Driving/Controling funtion
Can also be used as a CVM instrument. As explained above CVM is and indispensable instrument of electrical drive-farming.

 

 
Látogatók: 182223
Hirdetési felület www.stg.co.hu