7.4 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok (VV)

139.§          (1) Építmények villámvédelmének felülvizsgálatát a BM.rendelet a

140.§                                      

                        BM rendelet az 54/2014.(XII.5.) OTSZ alapján az alábbiak szerint kell végezni :

          a) a létesítés során a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt a részleges felülvizsgálatot

          b) a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot

          c) a jogszabályban előírt időszakonként az időszakos felülvizsgálatot,

          d) a vonatkozó műszaki követelményekben foglalt különleges eseményt követően a  rendkívüli    felülvizsgálatot. 

   (2) A villámvédelmi berendezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik -

279.§    A nem norma szerinti villámvédelem LPSI és LPS II osztály esetén legalább 3 évenként.

 

281.§  A norma szerinti villámvédelem egyéb esetben legalább 6 évenként,  villámvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőn meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.    

-    Re-examination of thunder safety normalisations


-    Any public buildings must be re-examinated in terms of thunder safety normalisations, according to the 54/2014. (XII.5)                 National Fire-safety regulation.


-    In case of places rated with „A” or „B” classification of fire-danger, re-examinations are necessary in every three years.


-    In case of places rated with „C” classification of fire-danger, re-examinations are necessary in every six years.


-    In case of places rated with „D” or „E” classification of fire-danger, re-examinations are necessary in every nine years.
 

 

 
Látogatók: 182233
Hirdetési felület www.stg.co.hu