130.Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok (EBF)

 

Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata a BM rendelet OTSZ 54/2014/. (XII. 5.) alapján,

 

                     276.§, 277.§        

                      A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője,                                                                     ha a jogszabály másként nem rendelkezik

      a)  az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,

 

      b)   egyéb esetben  a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként a   villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégeztetni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban  meghatározott határnapig megszüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

                -    A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a (naptári napot kell figyelembe venni .)      

         

 

          -    Re-examination of fire safety normalisations


-    Re-examination of strong amperaged electrical machines up to 1000 V potential is ordered by the 54/2014. (XII.5.)              National Fire-safety Regulation.

-    In case of places rated with „A” or „B” classification of fire-danger, re-examinations are necessary in every three years.


-    In case of places rated with „C” classification of fire-danger, re-examinations are necessary in every six years.


-    In case of places rated with „D” or „E” classification of fire-danger, re-examinations are necessary in every nine years.

 

 
Látogatók: 182238
Hirdetési felület www.stg.co.hu